Pienpanimoliitto lähetti lausunnon eduskunnan valiokunnille vähittäismyynnin nostamisesta kahdeksaan prosenttiin. Muistutimme siitä, että lainsäädännön olisi hyvä olla ennustettavaa.

Pienpanimoliittoa pyydettiin lausumaan alkoholilain uudistuksesta eduskunnan talousvaliokunnalle ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Näin lausuimme:

Vähittäismyyntilupien laajentaminen enintään kahdeksan prosenttia alkoholia sisältäviin juomiin on Pienpanimoliiton mielestä tervetullut uudistus.

Se ei luultavasti muuta suomalaisten kulutuskäyttäytymistä merkittävästi. Alkoholinkulutus on vähentynyt, vaikka sääntelyä on höllennetty. Pienpanimoliitto kannattaa vastuullista ja laatutietoista alkoholikulttuuria ja -politiikkaa. Lakimuutos tarjoaa panimoille mahdollisuuden suurempaan luovuuteen tuotevalikoimassa, mikä palvelee myös kuluttajia.

Jos uudistus parantaa pienpanimoiden markkina-asemaa suhteessa ulkomaiseen kilpailuun, se tarjoaa myös mahdollisuuden lisätä työpaikkojen määrää.

Mielestämme tätä uudistusta ei ole tarpeen rajata valmistustavan mukaan, vaan uusi laki voisi koskea kaikkia tuotteita oluista juomasekoituksiin, sillä yksinkertainen laki lienee paras laki.

Lain voimaantulo ja ennustettavuus

Pienpanimoliiton mielestä tällainen lainsäädäntö olisi hyvä olla ennustettavaa. Teollisuudenalallamme tuotteet pitää ehtiä kehittää, valmistaa, myydä ja markkinoida. On riski, että jos pienpanimoilla ei ole tuotteita valmiina, kun laki astuu voimaan, kallisarvoiset hyllypaikat menetetään ulkomaiselle kilpailulle.

Olemme toivoneet, että tässä muutoksessa siirtymäaika olisi kaksi kuukautta. Kun vähittäismyynnissä olevien alkoholijuomien raja nousi 5,5 prosenttiin, varoitusaikaa panimoille annettiin viikon verran, mikä teki valmistautumisesta mahdotonta ja hyllypaikkoja menetettiin.

Nyt kun panimot ovat kuulleet tästä lakimuutoksesta median kautta arvioita, monet ovat kehittäneet ja valmistaneet vahvempia tuotteita hyvissä ajoin. Jos prosessi viivästyykin oletetusta, sekin tuottaa pienpanimoille nyt ongelmia. Tässä tapauksessa toivomme, että ”yleisesti tiedossa ollut” aikaraja 1.5. pitäisi, ja jatkossa toivomme, että lainsäädäntö olisi nykyistä varmemmin ennustettavaa.

Etämyynti

Pienpanimoliitto toivoo, että myös etämyynti ja kotiinkuljetukset etenevät lainvalmistelussa pikaisesti. Tämä olisi tärkeää jo oikeudenmukaisuuden kannalta, että suomalaiset pienpanimot eivät olisi alisteisessa asemassa muihin EU-alueen panimoihin nähden.

Kun hallitusohjelmassa linjattu etämyynnin vapauttaminen etenee, toivomme, että myös silloin huomioidaan tämä vähittäismyyntirajan nostaminen kahdeksaan prosenttiin, eikä sitä lakia kirjoiteta nykyisten rajojen mukaan.

Pienpanimoliiton toiveena toki on, että kaikki panimot saisivat myydä kaikkia tuotteitaan niin paikan päältä kuin kotiinkuljetuksella, mutta tässä vaiheessa on syytä ainakin varmistaa, että suoramyynti niin panimoiden kaupoista kuin verkkokaupasta sallittaisiin kaikille pienpanimoille ainakin tähän kahdeksaan tilavuusprosenttiin saakka.

Samalla lakiin olisi hyvä korjata vähittäismyyntiä koskeva kirjaus. Jatkossa panimoiden olisi hyvä saada myydä tuotteita ulos jokaisesta valmistuspaikastaan nykyisen yhden sijaan.