Pienpanimoliitto vaikuttaa aktiivisesti Suomen alkoholipolitiikkaan pienpanimoiden puolesta.

Kotimaiset pienpanimot joutuvat taistelemaan erinäisten rajoitusten ja lainkohtien tulkintojen kanssa, joiden olemassaololle ei ole enää perusteita. Osa nykyisistä laeista asettaa kotimaiset ja ulkomaiset panimot epätasa-arvoiseen asemaan.

Liitolla on neljä pääasiallista vaikuttamistavoitetta:

1. Ulosmyynti tulisi sallia kaikille panimoille, koosta ja oluen vahvuudesta riippumatta. Tällä hetkellä laki kohtelee panimoita eri tavoilla riippuen siitä, kuinka paljon ne olutta tuottavat. Olisi reilua, että kuluttaja voisi marssia lähimpään panimoon ja hankkia oluensa ilman välikäsiä.

2. Vähittäismyyntiä pitäisi voida tehdä kaikista valmistuspaikoista. Nyt pienpanimot saavat myydä oluitaan vain yhdestä toimipaikasta. Jos panimolla on kaksi tai useampia toimipisteitä, olisi reilua, että kaikista saisi myydä tuotteita kuluttajille.

3. Etämyynti pitäisi sallia kaikille panimoille. Tällä hetkellä ulkomaiset panimot voivat myydä tuotteitaan verkosta Suomeen, suomalaiset eivät. Tilanne on epäoikeudenmukainen. Muutos tähän on kirjattu hallitusohjelmaan, ja Pienpanimoliitto seuraa asiaa aktiivisesti.

4. Verotuksen selkiyttäminen. Panimot maksavat vuosituotantonsa mukaan veroa oluesta: aluksi vähemmän, ja loppuvuodesta enemmän, jos tuotantomäärät nousevat yli puolen miljoonan litran. Kun verotus tuotannon kasvaessa muuttuu, on vuodenvaihteessa tilanne, missä varastossa voi olla eri veroasteella verotettavia oluita. Tästä seuraa byrokratiaa panimoissa ja jakeluketjussa, ja verottajan on mahdotonta valvoa, että kirjaukset menevät oikein. Verokanta voitaisiinkin järkevämmin laskea sen mukaan, milloin olut luovutetaan varastosta eteenpäin, ei sen mukaan kuinka paljon sitä on tuotettu. Verottaja saisi samat tulonsa, mutta pienemmällä byrokratialla ja vähemmillä sekaannuksilla.

Näillä muutoksilla saataisiin Suomen alkoholilainsäädäntöä modernimpaan ja reilumpaan suuntaan. Ja mikä parasta, näiden toteuttaminen ei maksaisi valtiolle mitään. Päinvastoin, jos nämä korjaukset lakiin tehdään, säästyy valtavasti niin panimoiden kuin viranomaisten työaikaa.

Tarkemmat tiedot ja muotoilut löytyvät Pienpanimoliiton jäsenille tarkoitetusta intrasta.